2020-08-14 10:20:45

Obavijest o izmjeni trajanja nastavnog sata

Poštovani,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 17. srpnja 2020. godine dalo suglasnost  (Klasa: 602-02/20-06/00173, Urbroj: 533-05-20-0002) na zahtjev za izmjenom trajanja nastavnog sata u osnovoškolskim ustanovama u šk.god.2020./2021.

Nastavni sat skraćuje se sa 45 minuta na 40 minuta u školskoj godini 2020./2021. sukladno članku 51. stavku 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) zbog izvanrednih prostornih uvjeta uzrokovanih potresom. 

Zbog navedenih razloga bit ćemo domaćini učenicima drugog i trećeg razreda Osnovne škole Petra Zrinskog, a za naše učenike od 5. do 8. razreda nastava će biti organizirana u dvije smjene.

 


Osnovna škola Izidora Kršnjavoga Zagreb