2020-03-30 16:37:49

KAKO BITI PODRŠKA DJETETU U NOŠENJU SA STRAHOM OD POTRESA?

Poštovani roditelji,

na temelju iskazanih potreba od strane brojnih roditelja i skrbnika te činjenice da se svi trenutno suočavamo s brojnim izazovima, stručni tim Odgojnog savjetovališta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu pripremio je letak "Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?".

Na stranicama Fakulteta navedeno je kako je letak prvenstveno namijenjen djeci mlađe kronološke dobi, no može koristiti i starijima te osobama odrasle dobi.

Letak je dostupan u PDF formatu na poveznici:

https://www.erf.unizg.hr/docs/ERF_CZR_kako_podrzati_dijete_u_nosenju_sa_strahom_od_potresa.pdf


Osnovna škola Izidora Kršnjavoga Zagreb