2020-03-23 15:16:06

PODRŠKA NAKON TEŠKOG DOGAĐAJA

Tim za krizne situacije Društva za psihološku pomoć objavili su na web stranici 'Škola za život' savjete i podršku nakon teškog događaja: 

https://skolazazivot.hr/podrska-nakon-teskog-dogadaja/


Osnovna škola Izidora Kršnjavoga Zagreb