2020-03-16 11:52:00

SUSTAV UČENJA NA DALJINU

Početne upute:

Predmetni će učitelji komunicirati s učenicima putem MS Teamsa i putem elektroničke pošte. Isti nastavni materijali, zadaće i upute poslat će se učenicima do 18 sati prethodnog dana, na oba komunikacijska kanala a predmetni će učitelji pratiti aktivnost učenika.

Molimo učenike da komuniciraju s predmetnim učiteljima te da prate navedene upute.

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte predmetne učitelje. 

 

VIRTUALNE UČIONICE ZA UČENIKE VIŠIH RAZREDA:

5.a razred 5.b razred 5.c razred 6.a razred 6.b razred 6.c razred 7.a razred 7.b razred 7.c razred 8.a razred 8.b razred 8.c razred

Dokumenti u prilogu:

Raspored sati od srijede 18.3.2020. do petka 20.3.2020.   MS Teams - priručnik za učenike  CARNET Webmail - Upute za korištenje

Osnovna škola Izidora Kršnjavoga Zagreb