2020-02-18 13:56:44

REGISTAR UGOVORA ZA 2019.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Osnovna škola Izidora Kršnjavoga Plan nabave i Registar ugovora objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Isti se mogu pronaći na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

                                                                                      Ravnateljica:

                                                                               Lidija Sosa Šimenc, prof.


Osnovna škola Izidora Kršnjavoga Zagreb