2015-11-24 20:41:00

OBAVIJEST O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA INFORMACIJU

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija predaje se na sljedeći način:  

pisanim putem na adresu:

OŠ Izidora Kršnjavoga

Kršnjavoga 2, 10000 Zagreb

 

elektroničkom poštom na e-mail adresu:

ured@os-ikrsnjavi-zg.skole.hr  

 

Zahtjev se može podnijeti telefonom na broj 01 4828 066 ili putem telefaksa na broj 014828067

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena zabilješka.

Zahtjevi se mogu podnijeti svaki radi dan od ponedjeljka do petka od 07,00 do 15,00 sati u tajništvu škole. 


Osnovna škola Izidora Kršnjavoga Zagreb