2019-11-29 11:36:35

NATJECANJE DABAR 2019. - REZULTATI

Čestitamo svim učenicima naše škole na sudjelovanju na natjecanju Dabar 2019! Ove godine imali smo ukupno 117 natjecatelja u 4 kategorije.

Na rang listi prvih 10% učenika s najboljim rezultatima na natjecanju Dabar nalaze se učenici:

U kategoriji MikroDabar:

Šimun          Sakoman, 2.a Jan              Jurica, 2.b Bea             Ćurić, 2.b Eva Lole      Perković, 2.b Gabriel         Tarbuk, 2.c Lana            Vukušić, 2.b

 

U kategoriji MiliDabar:

Nina             Magzan, 4.a Petar           Glavašević, 3.b Martin          Pajalić, 4.c Judita          Vidović, 4.b Egon           Iveković, 4.b Roko           Barić, 3.a Petar           Hrabač, 4.c Viktor          Kordić, 4.a Iva Karla      Krmek, 3.b Ita                Zrinšćak, 4.c Janko          Jellačić, 4.b Melina          Rus, 4.b Judita          Sakoman, 4.a Sofia           Škec, 3.c

 

U kategoriji KiloDabar:

Lucija           Robić, 6.c Amarie         Bednjički Kovačićek, 6.b Iskra            Krasić, 5.b Luka            Bakula, 5.b Leon            Vukušić, 5.a Ema            Andrianou, 6.b Niko            Baotić, 5.b Elena           Beštak, 6.c Lara             Kuhtić, 5.a   U kategoriji MegaDabar:   Marta           Petraković, 7.b  

Osnovna škola Izidora Kršnjavoga Zagreb