2019-09-26 14:31:11

DELF 2020.

I ove školske godine naši učenici prema svojoj razini znanja imaju mogućnost polagati ispit za četiri različite diplome - A1, A2, B1, B2 - i to sukladno Zajedničkom europskom  referentnom okviru za jezike. Te su europske diplome međunarodno priznate i čine, u tom svojstvu, istinske putovnice za budućnost u svijetu u kojemu je višejezičnost uobičajena.  

 

Ispiti DELF scolaire 2020. održat će se prema sljedećem rasporedu :

-  kolektivni ispiti u subotu 21. ožujka 2020.

-  individualni ispiti u petak 27. i subotu 28. ožujka .2020.

Cijena ispita-  100 kuna za nivo A1, A2 

                       130 kuna za nivo B1, B2

 

Iznos treba uplatiti do 20. listopada 2019. Potvrdu o plaćanju tj. kopiju uplatnice ili potvrdu o plaćanju internet bankarstvom treba dostaviti predmetnom učitelju do 21. listopada 2019.

Sve uplate nakon tog datuma neće se uzeti u obzir.

Na uplatnici treba navesti ime kandidata, školu i nivo ispita. 


Osnovna škola Izidora Kršnjavoga Zagreb