2019-09-13 18:43:39

PRAKTIČNA VJEŽBA EVAKUACIJE U OŠ I.KRŠNJAVOGA

U petak, 13. rujna 2019. godine, prema postojećem planu evakuacije i spašavanja u slučaju iznenadnog događaja, organizirali smo praktičnu vježbu evakuacije za sve učenike, učitelje i druge djelatnike Škole.

Nikada se ne zna kada može iznenada nastupiti katastrofa: požar, potres ili poplava, zato redovito održavamo praktične vježbe evakuacije, koje smo i ove godine uspješno odradili.


Osnovna škola Izidora Kršnjavoga Zagreb